Flu

חדשות

TRIKAFTA , לסיסטיק פיברוזיס, אושר לרישום על י די משרד הבריאות הישראלי לטיפול בחולים בני 12 ומעלה (הודעת חברת ורטקס)

10/05/2021

הודעת חברת ורטקס

  • בהתבסס על ההכללה בסל הבריאות, חולי סיסטיק פיברוזיס ( CF)  בישראל, הנושאים לפחות מוטציה אחת של F508del בגן ל- - CFTR יהיו זכאים למשטר הטיפולי המשולב החדש
  •  - בנוסף, משרד הבריאות הישראלי הרחיב את ההתוויה של ®SYMDEKO    (tezacaftor/ivacaftor)  לחולי סיסטיק פיברוזיס  CF  ( מגיל (  6 ומעלה שהם הומוזיגוטיים למוטציה F508del או הנושאים לפחות מוטציה אחת בגן ה-  CFTRהמגיבה ל-   tezacaftor/ivacaftor

 

להודעה המלאה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני