חדשות

הערכת ההתקדמות של גלאוקומה צריכה להתייחס הן למבנה והן לתפקוד

16/11/2007

מחקר שהוצג בכינוס השנתי של ה- American Academy of Ophthalmologyמראה, כי התקדמות גלאוקומה צריכה להיות מוערכת הן מבנית והן פונקציונאלית, מאחר וישנה קורלציה גרועה בין שיטות המדידה הקיימות. ממצא זה תומך במחקרים קודמים, שהראו כי העיניים מפתחות תוצאות שונות מבחינת התקדמות מבנית ופונקציונאלית.

 

במחקרם, החוקרים רצו להשוות את השיטות הקונבנציונאליות לזיהוי התקדמות של גלאוקומה- שדה ראיה, optical coherence tomography (OCT), ו- Heidelberg retina tomography (HRT). השוואת השיטות התבססה על הגדרת מדד הזהב (ע"י מדדים נפרדים ששימשו כמדד הזהב, מאחר ואין קריטריוני התקדמות מקובלים המהווים מדד זהב) ועל  latent class modeling(איתור תכונות משותפות בקרב פרמטרים שונים, המשמשים למדידת אותו מאפיין).

 

57 עיניים מ-30 פרטים עם חמש סקירות VF מהימנות לפחות, ו-5 OCT ו-HRT באיכות גבוהה נכללו במחקר. המבחנים בוצעו תוך חלון בן שישה חודשים, וכללו את ה- Humphrey field analyzer full-threshold ו- Swedish Interactive Threshold Algorithm standard 24-2 perimetries עבור VF; fast retinal nerve fiber layer (RNFL) circumpapillary scan of Stratus OCT; ו- HRT 3 (Heidelberg Engineering) optic nerve head scans.

 

קריטריון ההתקדמות מבחינת ניתוח סובייקטיבי של VF היה דעת הרוב של שלושה מומחים לגלאוקומה, שהעריכו באופן בלתי תלוי את ה-VF ללא מידע קליני; עבורglaucoma progression analysis, קריטריון ההתקדמות היה קריטריון ה- Early Manifest Glaucoma Treatment study (3 נקודות התקדמות בשלושה ביקורים עוקבים); עבור OCT event analysis (OCT-e), קריטריון ההתקדמות היה השינוי בעובי RNFL שהגיע לשגיאת ה-reproducibility; עבור OCT trend analysis (OCT-t), קריטריון ההתקדמות היה ששיפוע עובי ה-RNFL הגיע באופן מובהק לשיעור ההתקדמות הצפוי באוכלוסיה הנורמאלית; עבור HRT topographic change analysis, קריטריון ההתקדמות היה מקבץ של 20 נקודות סמוכות עם סבירות גבוהה מ-95% להתקדמות; ועבור HRT glaucoma probability score (GPS), קריטריון ההתקדמות היה ערך ה-GPS (פרמטר רציף).

 

באמצעות הגדרת כל פרמטר כמדד הזהב להתקדמות, נקבעו הסגוליות והרגישות של כל הפרמטרים האחרים. עבור HRT-GPS חושב ה- area under the receiver characteristics curve. סה"כ, 37 נשים ו-20 גברים גויסו למחקר, כאשר 45 מתוכם היו לבנים, ו-12 שחורים. הגיל הממוצע בתחילת המחקר היה 59.5 ± 10.2 שנים, ותקופת המעקב הממוצעת הייתה 2.6 ± 0.8 שנים.

 

עפ"י הדיווח, 5 עיניים הראו התקדמות של הגלאוקומה כפי שנמדד ע"י VF-GPA, 18 עפ"י VF-SA, 19 עפ"י OCT-e, 19 עפ"י OCT-t ו-32 ע"י HRT-TCA.

 

הסגוליות והרגישות של הפרמטרים השונים, שחושבו באמצעות latent class analysis, היו כדלקמן: VF-SA: סגוליות 83.3%, רגישות 38.5%; VF-GPA: סגוליות 99.9%, רגישות 12.8%; OCT-e: סגוליות 61.1%, רגישות 30.8%;  OCT-t: סגוליות 44.4%, רגישות 23.1%; ו- HRT-TCA: סגוליות 44.4%, רגישות 56.4%. ה- interceptוהשיפוע של HRT-GPS היו 0.19 ו-0.00001 ליום, בהתאמה, עבור העיניים היציבות, ו-0.75 ו-0.00002 ביום עבור העיניים המתקדמות.

 

לדברי החוקרים, הנתונים מראים כי על אף שהסגוליות הייתה בינונית-גבוהה, בשימוש בכל אחד מהפרמטרים כמדד זהב, הרגישות הייתה נמוכה. HRT-TCA הראה רגישות מעט גבוהה יותר, אך עם סגוליות נמוכה יותר באופן בולט. התאמה גרועה זאת הייתה קיימת הן בין השיטות להערכת המבנה והשיטות להערכת התפקוד, והן בתוך שיטות ההערכה המבנית. Latent class analysis הראתה קורלציה נמוכה בכל הפרמטרים שנבדקו.

 

החוקרים מציינים, כי המחקר מנסה לשפוך מעט אור על הדילמה בניתוחי גלאוקומה: הגדרת התקדמות המחלה וכיצד להתמודד איתה. יצרני המכשירים הללו אספו נתונים סטטיסטיים לניתוח האם התרחשו שינויים בחולה נתון עם סריקות עוקבות במשך הזמן. המחקר מנסה להתאים את השינויים בשדה הראיה, ולקבוע האם הם דומים למחקרים האנטומיים בדרגה ובעמדה.

 

כבר מוסכם ששינויים משמעותיים אכן נראים במבחנים הדיאגנוסטיים השונים, אך המחקר הנוכחי מראה כי כאשר מחפשים שינויים עדינים יותר ישנה קורלציה לא מובהקת. המסקנה היא כי אין למבחנים אלה לאן להתקדם, מאחר ושינויים מאוד קטנים אינם יכולים להיות מזוהים באופן מהימן בנקודת זמן זאת. הדבר חשוב, שכן החלטות תרפויטיות נעשות בחלקן בהתבסס על הערכת השינויים שזוהו, וישנה באופן ברור אקראיות מסוימת בנתונים, שמונעת את הקורלציה בין המבחנים הללו בזיהוי שינויים עדינים.

 

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני