AMD

חדשות

הקשר בין עישון ובין AMD (מתוך Archives of Ophthalmology)

17/01/2008

ממחקר חדש, שפורסם בגיליון ינואר של Archives of Ophthalmology, עולה כי עישון בהווה קשור בסיכוי גבוה ב-45% להתפתחות AMD (Age-related Macular Degeneration), בהשוואה לסיכון באלו שלא עישנו מעולם.

 

עישון משפיע על גורמי סיכון, שמשערים כי קשורים בפתוגנזה של AMD, דוגמת הפעלה חיסונית, דיכוי רמות נוגדי-חמצון, ירידה בזרימת דם כורוידאלית, ירידה בפיגמנטים ברשתית, ירידה בדה-טוקסיפיקציה של תרופות בשכבת RPE (Retinal Pigmented Epithelium), ופוטנציאציה ע"י ניקוטין של פעילויות אנגיוגניות.

 

מטרת המחקר לתאר את הקשר בין מצב העישון בתחילת המחקר, גיל התחלת עישון, משך עישון, כמות, שנות-קופסא, גיל הפסקת עישון והזמן מהבדיקה הבסיסית מהפסקת העישון וההיארעות המצטברת ל-15 שנים והתקדמות AMD במחקר Beaver Dam Eye Study.

 

המחקר כלל 4926 משתתפים, בגילאי 43-84 שנים בשנת 1987 ו-1988, שנבדקו בין 1988 ועד 1990 ושוב במרווחים של חמש שנים, למשך 15 שנים. צילומי פונדוס סטריאוסקופים שימשו לדירוג רמת AMD.

 

לאחר תקנון לגיל, מין והחומרה הבסיסית של AMD, מעשנים בהווה בתחילת המחקר היו בסיכון מוגבר להיארעות AMD מוקדם במהלך 15 שנות מעקב, בהשוואה לאלו שלא עישנו מעולם (OR=1.47,  95% CI = 1.08-1.99,  p=0.01). מעשנים בהווה היו גם בסיכון מוגבר להתקדמות AMD (OR=1.43,  95% CI = 1.05-1.94,  p=0.02).

 

לא נמצא קשר ספציפי בין מאפייני העישון, דוגמת כמות עישון, מספר שנות-קופסא, משך העישון, וגיל התחלת עישון או הפסקת עישון, ובין תוצאות AMD.  לא נמצא קשר בולט בין מצב העישון ובין סימני AMD מאוחר. חשיפה לעישון פסיבי, במשתתפים שלא נהגו לעשן, לא נקשרה עם ההיארעות לחמש שנים של AMD מוקדם או התקדמות AMD.

 

מגבלות המחקר כוללות את המספר הקטן של Exudative AMD או Geographic Atrophy, ולכן לא ניתן לשלול את האפשרות לקשר עם מצב העישון. כמו כן, למחקר עוצמה מוגבלת בהערכת הקשר בין עישון והיארעות AMD מאוחר בחולים בגיל 65 ומעלה.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי מהממצאים עולה כי קיים קשר בין עישון ובין התקדמות AMD והיארעות בטווח הרחוק. למסקנה זו השלכות בריאותיות חשובות, מאחר ש-AMD מוקדם מעלה את הסיכון להתפתחות AMD מאוחר, ועישון הינה גורם סיכון הניתן לשינוי.

 

Arch Ophthalmol. 2008;126:115-121.

 

לידיעה במדסקייפ

 

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני